แลกตั๋วภาพยนตร์ Major 2 ใบ

⚠ เงื่อนไขในการใช้บัตรชมภาพยนต์ Major Cineplex ⚠
(ข้อมูลสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด)

1. แสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์สำหรับที่นั่งปกติ,ระบบปกติ เท่านั้น
2. บัตร 1 ใบ ใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่ง
3. บัตรนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์รอบพิเศษและภาพยนตร์ที่เข้าฉายใน 4 วันแรกได้
(หรือ งดใช้ 7 วันแรก สำหรับภาพยนตร์ Blockbuster)
6. *** ผู้ถือบัตรจะต้องภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาโดยประมาณ 50 บาท) ***
7. *** วันหมดเขตใช้บัตรชมภาพยนตร์ ระบุหลังตั๋วหนัง ***