ในหลวงพระราชทานเทียนพรรษาถวายแก่พระอารามหลวงวัดวัดไชโยวรวิหาร

ในหลวงพระราชทานเทียนพรรษาถวายแก่พระอารามหลวงวัดวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง

วันที่ 4  กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30  น.     นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพระราชทานไส้เทียน และน้ำมัน เพื่อไว้ใช้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำไปประดิษฐานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีพระราชพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ถวายแด่วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ คนไทยส่วนใหญ่ยึดธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และทรงมีพระเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งพระราชทานให้แก่วัดพระอารามหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

วัดไชโยวรวิหารป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท เดิมเป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ มีนามว่า วัดไชโย ครั้นเมื่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตารามได้เลือกวัดนี้เป็นที่สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่กลางแจ้ง กล่าวว่าการก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ใช้เวลานานเกือบ 3 ปี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงเสร็จ แล้วสมเด็จพุฒาจารย์ได้ถวายวัดไชโยเป็นวัดหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดเกษไชโย”

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด