“เราไม่ทิ้งกัน” เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

“เราไม่ทิ้งกัน” เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มอบเตียงลมและของใช้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอแสวงหา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางธีระนุช มุ่งมาตร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  นางสาวชลฤดี บุญบาล ปลัดอาวุโส อำเภอแสวงหา และนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ร่วมในโครงการใส่ใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมนำสิ่งของอุปโภค บริโภค มามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในฐานะที่เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จะต้องลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบสิ่งของให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ห่างไกล เพราะผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก เพราะไม่สามารถออกไปหาซื้อสิ่งของจำเป็นได้

สำหรับโครงการ “ใส่ใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง” จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุขกับครอบครัวและสังคมต่อไป.

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด