อ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 (สระบุรี) จัดโครงการประชาสัมพันธ์

อ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 (สระบุรี) จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชามอำเภอไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยมีว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย นายคมศร พรโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 7 (สระบุรี) พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ประกาศ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการ
นายคมศร พรโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 7 (สระบุรี) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 7 (สระบุรี) ได้จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนคศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้วโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประกาศ
มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตลอดจนบทบาทหน้าที่สำนักงานกกพ. และบทบาทหน้าที่สำนักงาน กกพ. เขต และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประกาศ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งได้รับทราบถึงขั้นตอนในการนำเสนอโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ประกาศ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้ข้าร่วม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5 , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ประกาศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการ

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด