อบจ.อ่างทอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อบจ.อ่างทอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอป่าโมก เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลและฟื้นฟูรวมถึงเป็นการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่ได้รับผลลกระทบทางสุขภาพ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทและภาระกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอป่าโมก เข้าร่วมในโครงการอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ทีมงาน”สำนึกรักบ้านเกิด” นำโดย พณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล , นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง , สส. ภราดร ปริศนานันทกุล พร้อมด้วย นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดอ่างทอง , นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก อบจ.อ่างทอง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบถุงยังชีพให้กับ อสม. – แพทย์ประจำตำบล เขตอำเภอป่าโมก เพื่อเป็นการขอบคุณในการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามจุดตรวจคัดกรองต่างๆ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในจังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจาก โรงน้ำแข็งออสการ์ 2015 และ หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด