สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรระยะสั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรระยะสั้น สาขาการทำขนมเบเกอรี่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  จัดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เปิดฝึกระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 จำนวน 22 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการประกอบอาชีพ และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อบรรเทาช่วยเหลือฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ที่ผ่านมาได้เปิดการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน  หลักสูตร 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยมีการจัดหลักสูตรในการอบรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน อาทิ เบเกอรี่ การทำอาหารไทย การทำขนมไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที และเพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้ตรงกับทักษะฝีมือ นอกจากนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุนค่าอาหาร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกคนละ 150 บาทต่อวัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่เข้ารับการฝึก ตามข้อกำหนดของหลักสูตร

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด