วัดดังอ่างทอง แจกเป็นวันสุดท้ายข้าวขาหมู 300กล่อง

วัดดังอ่างทอง แจกเป็นวันสุดท้ายข้าวขาหมู 300กล่อง  หลังเปิดตู้ปันสุข แจกอาหารเช้าเย็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนมานานกว่า1เดือน

วันที่ 26 มิ.ย. ที่วัดเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พระครูโสภณ พัฒนวิธาน  เจ้าอาวาสวัดเทวราช   ได้เปิด“โรงทาน”ทำข้าวขาหมูจำนวน 300 กล่อง พร้อมขนมและน้ำส้ม  แจกให้พี่น้องประชาชนเป็นวันสุดท้าย หลังเปิดตู้ปันสุข แจกอาหารเช้าเย็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนมานานกว่า1เดือน  สืบเนื่องจากพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงเล็งเห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และทรงเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณ

จึงสมควรที่จะให้วัดเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการอนุเคราะห์ประชาชนที่กำลังลำบาก โดยให้จัดตั้ง “โรงทาน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยให้วัดที่มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอ หรือวัดที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนรอบวัด และผู้มีจิตศรัทธามาร่วมด้วยช่วยเหลือประชาชน ในการทำอาหารแจกจ่าย โดยทางวัดเทวราช ได้ร่วมกับหน่วยงานในชุมชนร่วมกันจัดอาหารแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19  พร้อมรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมบริจาค ทำข้าวกล่อง แจกจ่ายในตู้ปันสุข ให้ประชาชนเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 มานานกว่า1เดือนแล้ว และวันนี้สถานการณ์ความยากลำบากของประชาชนเริ่มคลี่คลาย จึงได้ทำอาหารเป็นข้าวขาหมูจำนวน 300กล่อง พร้อมด้วยขนมนมเนย แจกเป็นวันสุดท้าย พร้อมด้วยการปิดตู้ปันสุข ต่อไป

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด