มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง มอบสิ่งของพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอไชโย
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และเยี่ยมให้กำลังใจ แก่นาย ณเรศ แป้นทอง ราษฏรผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ 23/5 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งบ้านได้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อบต.บ้านอิฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านอิฐ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีฯ
จากนั้นเวลา 14.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะนำสิ่งของพระราชทาน มามอบให้กับนายนิคม ขุนทอง ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต.จรเข้ร้อง อำเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ตลอดจนเหล่ากาชาดจังหวัด ได้นำสิ่งของจำเป็นมามอบด้วย โดยมีว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยตลอดจน เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลจรเข้ร้อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ สร้างความปราบปลื้มและซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดมิได้

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด