ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563  

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดจันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้กับสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 9 บ้านนา ต.หัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 10 ขั้นตอน หมู่บ้านกองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง ได้ผสานความร่วมมือกับทีมชุดปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับตำบล ประกอบด้วย พัฒนากร ปลัดอำเภอสาธารณสุข ตำรวจ เกษตร อปท ฯ และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านรีดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้วยพลังชุมชน จนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า พิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน” ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ต่อปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามจากยาเสพติด

โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดทำเป็นกองทุนเพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม และใช้ในการขยายพลังแห่งความดีสู่คนในชุมชน เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ร่วมกันภายในชุมชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ลำพังแต่ภาครัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชนด้วยตนเอง ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน.

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด