นายกเทศมนตรี 3 เทศบาลฯ ทนไม่ไหวชาวบ้านเดือดร้อน 6,732 ครอบครัว

นายกเทศมนตรี 3 เทศบาลฯ ทนไม่ไหวชาวบ้านเดือดร้อน 6,732 ครอบครัว ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 13.00 น. ที่สำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท นายสุชาติ นิ่มกุล นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ นายสำเริง ครองตน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายชวลิต ฉลอม หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำ สชป.12 จ.ชัยนาท ให้เร่งปล่อยน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนา ทำสวน ในพื้นที่ 3อำเภอ ของจังหวัดอ่างทอง

นายสุชาติ นิ่มกุล นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้งดการปลูกข้าวต่อเนื่องและขอให้งดทำนาปรัง ตั้งแต่ต้นปี 2562 ประกอบกับฤดูฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหาบางพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืชมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้เริ่มเข้าฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 เกษตรกรนพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหาบางพื้นที่จังหวัดอ่างทอง แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรน้ำชลประทานสำหรับเพาะปลูกข้าวและพืชสวนที่ยังยืนต้นอยู่ในปีนี้พื้นที่ประมาณ 116,135 ไร่ เกษตรกร 6,732 ราย ที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ทางชลประทานไม่ปล่อยน้ำมาให้พี่น้องเกษตรกรทั้ง 3 อำเภอนี้ จึงได้เดินทางมายื่นหนังเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ทางชลประทานได้เร่งจัดสรรน้ำชลประทานสำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลผลิต ปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรต่อไป

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด