ถึงแล้ว ชลประทานส่งน้ำตามแผนฯคลองซ้าย 5 ขวา 1 จังหวัดอ่างทอง

ถึงแล้ว ชลประทานส่งน้ำตามแผนฯคลองซ้าย 5 ขวา 1 จังหวัดอ่างทอง ให้เกษตรกรชาวอ่างทองน้ำไหลไปถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน กำนันไพรินทร์ ถนอมกิต กำนันตำบลหนองแม่ไก่ นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง ลงพื้นที่สำรวจน้ำปริมาณน้ำหลังจากที่ทางกรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร คลองซ้าย 5 ขวา 1 จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันน้ำได้ไหลไปถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว หลังเพิ่มการระบายน้ำตามแผนฯ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา ประกอบกับมีปริมาณฝนตกเพิ่มในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกได้บ้างแล้ว

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากที่พื้นที่ลุ่มเจ้าพะยาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้เกษตรกรหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะ ตำบลบ้านพราน ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอแสวงหา ได้รับผลกระทบตามไปด้วยนั้น กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และพื้นที่ที่เพาะปลูกข้าวไปแล้วไม่ให้เกิดความเสียหาย ด้วยการผันน้ำจากแม่น้ำน้อยในอัตรา 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านประตูระบายน้ำบรมธาตุ ส่งเข้าคลอง 1 ขวา มาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้าคลอง5ซ้าย1ขวา ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการช่วยเหลือแล้ว กว่าร้อยละ 70 ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่ทำให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำจากน้ำฝนและน้ำจากคลองระบายน้ำบางส่วนเพื่อเพาะปลูกได้ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจกับมาตรการการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ขณะนี้จะมีปริมาณฝนตกในพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้ว แต่ปริมาณน้ำต้นทุนยังคงมีจำนวนจำกัด การช่วยเหลือจึงเน้นที่น้ำอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563 นั้น ยังต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จึงขอให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อมีปริมาณฝนตกอย่างสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด