จังหวัดอ่างทอง โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอ่างทอง โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้ (3 ก.ค. 63) นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี           นางกานดา ฉายบุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ณ โดมวัดอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

นางกานดา ฉายบุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  กล่าวรายงานว่า ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของชาติ เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มี อันตรายถึงชีวิตในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคน สุนัขและแมว พระองค์ท่านทรงให้ความสําคัญในการกําจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย พสกนิกรและสัตว์เลี้ยงในประเทศได้อยู่อย่างปลอดภัย

ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณการ ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งประกอบด้วย การจัดนิทรรศกาลการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง การผ่าตัดทำหมัน การให้คำปรึกษา การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ตั้งเป้าควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าสู่มนุษย์ ตลอดจนลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยประชาชนในพื้นที่นำแมวและสุนัข เข้ารับบริการจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้มีการปล่อยขบวนรถเพื่อออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย.

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด