จังหวัดอ่างทองมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

จังหวัดอ่างทองมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโผงเผง
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทานผ่านมูลนิธิฯ และเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ราษฏรผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 ส.ค.63 พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จำนวน 5 ครัวเรือนโดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเบญจวรรณ หักแก้ว นายอำเภอป่าโมก ,รรกท.หน.สนง.ปภ.จังหวัด , สำนักงานพมจ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ , จนท.ทหาร ป.พัน 11 รอ. , สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ , ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี และมีประชาชนผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกส่วนหนึ่ง
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 14.50 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัย ที่ ม.5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 5 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 35, 35/1 35/2 และไม่มีบ้านเลขที่ 2 ครัวเรือน รวมผู้ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย 14 คน (ผู้ใหญ่ 11 คน เด็ก 3 คน ) เพลิงสงบเมื่อเวลา 16.00 น. ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ด้วยต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง
ซึ่งในวันนี้นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งที่ทั้ง 5 ครอบครัว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือมามอบให้ จึงขอให้ผู้ประสบอัคคีภัยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา พร้อมทั้งฝากเตือนไปยังประชาชนทุกคน ในการช่วยกันตรวจสอบสายไฟฟ้าในบ้านเรือนด้วยเพราะส่วนใหญ่ จะมีการติดตั้งพร้อมกับการสร้างบ้าน ซึ่งในความเป็นจริงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนั้นมีอายุการใช้งาน หากมีการชำรุดหรือเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะเกิดการสูญเสีย

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด