กาชาดอ่างทองมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กาชาดอ่างทองมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เวลา 10.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 ให้แก่นายสำรวย สำราญสุข บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีสมาชิกพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 3 คน นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการประขาสัมพันธ์ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจต่าง ๆ

เวลา 10.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง, นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง, นายสุชาติ นิ่มกุล นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย และหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยาก ให้แก่นางสาวคะนึง ปัตท์มะโรจน์ อายุ 57 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งบ้านพักอาศัยเดิมเป็นบ้านชั้นเดียว มีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาผุพังไม่สามารถกันแดดและฝนได้ อีกทั้งฝาผนังบ้านไม่มี อาศัยอยู่กับบุตรสาว และหลานวัย 8 ขวบ รวม 4 คน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง, นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยาก ให้แก่นางสาวบุญยนุช แสนพุ่มพงษ์ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีฐานะยากจน โดยในปี 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาอนุมัติเงินรายได้จากการออกร้านกาชาด สำหรับการซ่อม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ มีความขยัน และเป็นคนดีที่สังคมยอมรับ ทั้ง 7 อำเภอ ได้ดำเนินการสร้างบ้านใหม่ จำนวน 12 หลังๆ ละ 200,000บาท และซ่อมแซมบ้าน จำนวน 50 หลังๆละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)

 

bout the author

เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด