7 สิ่งที่ผู้ใช้งาน Internet Banking ควรหัดทำให้เป็นนิสัย

7 สิ่งที่ผู้ใช้งาน Internet Banking ควรหัดทำให้เป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินเรา
Internet Banking ยุคนี้คงจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าไม่รู้จัก หรือไม่เคยใช้งาน เพราะสิ่งนี้ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำของเรากันไปแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการซื้อ-ขายของออนไลน์ที่มักมีความเกี่ยวข้องกับ Internet Banking อยู่เสมอ เช่น การโอนเงินค่าสินค้า เช็คเงินค่าสินค้า เป็นต้น

  1. ควรเลือกใช้งานบนอุปกรณ์ส่วนตัวของเราเท่านั้น
  2. รักษารหัสผ่านเป็นความลับ
  3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
  4. ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการ
  6. หลีกเลี่ยงการใช้งานอินเตอร์เน็ตสาธารณะในการเชื่อมต่อ Internet Banking
  7. มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้รีบแจ้งสถาบันการเงินทันที