ลดเสี่ยง Sure ก่อน Share

ปัจจุบันโซเชียลที่กว้างขวาง ทำให้ทุกคนต่างก็มีอำนาจความเป็นสื่ออยู่ในมือ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสลงคำว่า “แชร์”

เราไม่อาจทราบได้ว่ามีกี่คนที่รับรู้ กี่คนที่นำไปบอกต่อ กี่คนที่นำสารไปดัดแปลงก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

“ เช็คให้แน่ใจ ก่อนที่จะกดแชร์ ” การแชร์ข่าวที่ไม่ถูกต้องสำหรับบางคนอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ก็สามารลุกลาม อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้

แล้วคุณล่ะชัวร์ไหมก่อนแชร์ !!!! #ชัวร์ก่อนแชร์ #ถ้าชัวร์แล้ว #แชร์โพสต์นี้เลย #แชร์ #ลดเสี่ยง #Sureก่อนShare