ผู้ว่าฯอ่างทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเห็ดครูพยงค์ –อนันต์

ผู้ว่าฯอ่างทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเห็ดครูพยงค์ –อนันต์ เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพื่อที่เป็นศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

วันที่  3  ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเห็ดครูพยงค์ -อนันต์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเห็ด และครัวธรรมชาติ ของเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และผู้ที่สนใจจังหวัดใกล้เคียง

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำหรับฟาร์มเห็ดครูพยงค์ –อนันต์ ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้คิดค้นเห็ดต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ชนิดต่าง ๆ เช่น เห็ดกระถินพิมาน เห็นแอนโทเดีย เห็ดมิวกี้ เป็นต้น โดยฟาร์มเห็ดครูพยงค์-อนันต์ ถือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เห็ดชนิดต่างๆ ที่หาได้ยากและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งไทย และต่างประเทศ เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดอ่างทอง  ซึ่งการทำฟาร์มเห็ดนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆ โดยทำเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำ

นายเรวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมและศึกษาดูงาน เพราะสถานที่แห่งนี้ดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการเพาะเห็ดและการติดเห็ดไปบนต้นไม้พืชพรรณนานาชนิด โดยพื้นที่เหล่านี้ก่อตั้งมาได้จะครบสามปี ไม่น่าเชื่อว่าจะมีต้นไม้เป็นจำนวนมาก คือไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ป่า ไม้ทะเลอย่างเชไม้โกงกางสามารถนำมาปลูกในน้ำจืดได้ ปลา หิ้งห้อย ต้นลำพู  ต้นไม้ที่กันแมลง มาที่นี่แล้วแทบจะไม่มียุงเลย แมลงก็น้อยโดยวิธีการบำบัดทางธรรมชาติ ซึ่งฟาร์มเห็ดครูพยงค์ –อนันต์ มีที่พัก มีที่ทำอาหาร ซึ่งทางฟาร์มเห็ดครูพยงค์ –อนันต์ กำลังจะขยาย สิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนมาดูมาเรียนรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมีความสำคัญอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถ้าเปรียบกับคนก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่มากแต่เป็นครอบครัวธรรมชาติ ในฐานะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ถือว่าจังหวัดอ่างทองนั้นมีสิ่งที่วิเศษคือ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ยังมีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติแหล่งใหญ่ ที่ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง อีกแห่งด้วย

 

About the author
เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด