ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ แห่งชาติ

อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ แห่งชาติ ณ วัดสิทธาราม ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมาเป็นประธานการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้  ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีความห่วงใยและอุทิศกำลังพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในเรื่องของการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกซิเจนในอากาศ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของป่าไม้ต่อระบบนิเวศ และร่วมป้องกันการบุกรุกทำลายป่าด้วย

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผอ.สนง.ทสจ.อ่างทอง  เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวจังหวัดอ่างทอง ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้จัดงานเพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ด้วยการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ที่นับวันจะลงน้อยลงไป

สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ มีหลากหลายชนิด ทั้งต้นยางนา คูณ อินทนิล เสลา ประดู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้ป่าที่ให้ความร่มรื่นแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก สำนึก และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นไม้วันนี้เชื่อว่าจะขยายผลไปสู่ประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อวันนั้นมาถึงธรรมชาติจะกลับคืนสู่ผืนดินอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน และทำให้ภูมิทัศน์ มีความร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ต่อไป