บริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศล และเป็นการทำความดี

ชาวอ่างทองร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศล และเป็นการทำความดี เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ยางซ้ายนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เดินทางมายังสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับบริจาคโลหิตโดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และขาดเลือดในการช่วยชีวิต หลังปริมาณเลือดในคลังเก็บเลือดโรงพยาบาลอ่างทองขาดแคลนโดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมบริจาคกว่า 300 คน โดยทุกคนตั้งใจที่จะร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการทำบุญ ทำกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันแม่ และเทศกาลต่างๆ และเป็นการทำความดีเพื่อถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี  และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมารับบริจาคโลหิตสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87  พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งถือเป็นวันแม่แห่งชาติ และเพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เยาวชน และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ทอง เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อนำโลหิตที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตใช้ในการบำบัดรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ