จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง    นาย     เรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  พร้อมด้วยนายศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาด นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ,นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน ร่วมกันทาสีบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  เพื่อจัดระเบียบการจราจรและปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้นเวลา 10.00 น. ที่บริเวณปากคลองบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา   เข้าร่วมทำกิจกรรมปล่อยโดยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นำพันธุ์ปลาปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนจำนวน 50,000 ตัว ปลาบึก 19 ตัว ปลากระโห้ 19 ตัว และกุ้งก้ามกามเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สร้างรายได้ให้กับประชาชนในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองได้ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลกที่บริเวณคลองบางแก้ว ปลูกหญ้าแฝกและหว่านเมล็ดปอเทืองในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดวัชพืชทำ ความสะอาดคูคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  หรือวันพ่อแห่งชาติ

 

About the author
เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
บรรณาธิการข่าว บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด