งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 5

จังหวัดอ่างทอง จัดงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 5 และของดีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2562  จังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 5 และของดีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เป็นการย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง เมื่อปีพุทธศักราช 2449 เป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นจังหวัดอ่างทองในพื้นที่ 3 อำเภอ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2449 ทรงเสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง ที่วัดป่าโมกวรวิหาร จากนั้นวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2449 ได้เสด็จพระราชดำเนิน ด้วยขบวนเรือพระที่นั่งถึงอำเภอเมืองอ่างทอง ทรงฉายพระรูป และซื้อของที่ตลาดอ่างทอง ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2449 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไชโยวรวิหาร ซึ่งนับถึงวันนี้ครบ 113 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ไม่ให้ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์  พร้อมทั้งได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและผู้ที่จะมาเที่ยวชมภายในงาน พร้อมใจแต่งกายชุดไทย เพื่อรำลึกถึงการเสด็จประพาสต้น สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 6 สิงหาคม 2562  เริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พิธีเปิดนิทรรศการรำลึกฯ รัชกาลที่ 5 , รัชกาลที่ 9 ,รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายย้อนยุคมาเที่ยวงาน “รำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562 เพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยกัน