การซื้อของออนไลน์


Tips & Tricks วันนี้ขอเสนอเรื่อง การซื้อของออนไลน์ บ่อยครั้งที่หลายท่านอาจได้รับของที่ไม่ตรงกับการสั่งซื้อหรือต่างๆ เราจะแก้ปัญหาอย่างไรดี ??